Actuele berichten

11 maart 2019
Lees meer...
Op zondag 17 maart viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de zesde viering. We lezen Marcus 13,1-27 met als centraal thema: de mensenzoon. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen); Kom in ons midden (Ploum/Löwenthal); Deze wereld (Oosterhuis/Huijbers); Gij zijt een mensenzoon (Oosterhuis/Oomen); Onze Vader (Ploum/vanBaest).
21 februari 2019
Lees meer...
Op carnavalszondag 3 maart viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de vijfde viering. We lezen Marcus 7,1-23 met als centraal thema: rein en onrein. Hoe gaan we om met wat we om ons heen zien en horen? Hoe zorg je er voor dat je niet 'onrein' wordt in doen en denken door de invloeden van buitenaf? In de mens zit schoonheid en goedheid, van buiten komt kwaad en onrecht, hoe blijf je staande, hoe delf je steeds weer het goede in jezelf op? Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Henri Heuvelmans zingen we o.a. Delf mijn gezicht op (Oosterhuis/Huijbers), de gezangen uit 'Om Liefdes wil' (Oosterhuis/Oomen) en Wij zullen een van ziel (Oosterhuis/Oomen).
03 februari 2019
Lees meer...
Op zondag 17 februari viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11, Breda.
Dit is de vierde viering in de serie over het Marcusevangelie.

Centraal in deze viering staan de genezingen in Marcus 5. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten de pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Jij, aanhoudend licht (Ploum/Löwenthal); kyrie – Hij onze God Hij één (Oosterhuis/Heuvelmans); Stem als een zee van mensen (Oosterhuis/Oomen) en Psalm 42 gezang (1) – zoals een hert (50psalmen/Huijbers).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter