Actuele berichten

20 december 2016
Onze_Vader_Wat_Zeg_Je_-_cover.jpg
presentatie nieuwe boek van Franck Ploum

Zondag 19 februari - 12.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
toegang vrij

In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het ‘Onze Vader’ is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen. Wanneer onze eigen woorden op zijn, wanneer het water ons aan de lippen staat, grijpen we er (vaak) gedachteloos op terug. Op het sterfbed van mensen die geen woord meer spreken beginnen op ontroerende wijze lippen te bewegen wanneer omstanders het gebed hardop bidden.

Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek?

In het nieuwe boek van Franck Ploum staat een aantal beschouwingen waarin het Onze Vader geplaatst wordt in het Grote Bevrijdingsverhaal van de hele bijbel en het verhaal over Jezus Messias in het bijzonder. Daarnaast zijn rond de 10 belangrijkste kernwoorden teksten, gebeden en korte meditatieve overwegingen opgenomen. Zeer geschikt voor persoonlijke overweging, maar ook bruikbaar als basismateriaal voor vieringen in kleine of grote kring.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter