Actuele berichten

18 april 2017
GroteWoorden.jpeg
Op zondag 7 mei start de ekklesia met een nieuwe vieringenserie. In deze serie gaat het om Grote Woorden uit de christelijke traditie. Woorden die voor veel mensen een belangrijke rol hebben gespeeld, of zelfs grote impact op hun leven en beleven hebben gehad. Wat betekenen woorden als Genade, Voorzienigheid, Heilige Geest, Lichaam en Bloed, nog? Kunnen we ze achter ons laten of zijn ze nog waardevol? Kunnen ze afgestofd en losgemaakt van dogmatiek weer rijk worden aan betekenis?

zondag 7 mei - Genade
zondag 21 mei - Voorzienigheid
zondag 4 juni - Heilige Geest (Pinksteren)
zondag 18 juni - Lichaam en Bloed

Alle vieringen om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter