Actuele berichten

19 december 2016
Lees meer...
Op zaterdag 24 december viert de Ekklesia om 22.00 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11, Breda.

De viering is dit jaar opgebouwd volgens de engelse traditie van 'lessons and carols'. Er zijn zeven korte en wat langere lezingen met telkens een lied er tussen. We zingen van ouds bekende kerstliederen en liederen uit de ekklesia traditie (m.n. liederenvan Huub Oosterhuis). 

Na de lezingen volgt er een toespraak door Franck Ploum over de vraag wat kerstmis jaarlijks wakker roept. Zijn dat grote dromen van vrede? Toekomstvisioenen van een andere wereld? Of misschien eerst en vooral het eigen verlangen naar geborgenheid dat aan de basis moet liggen van een wereldwijd visioen van een wereld in recht en vrede?

We sluiten de viering af met de Dienst van de tafel.

In de Ekklesia is iedereen welkom om in Schrift en Tafel mee te vieren, of zoals we het aan het begin van elke viering verwoorden:

Welkom,
van waar ook gekomen
alleen, met twee of meer
in welke traditie ook geworteld
hoe ook geaard
hier klinken bevrijdende woorden
hier staat een gedekte tafel.
19 december 2016
Lees meer...
Op 24 december heeft de Ekklesia Breda weer een programma in de Lutherse Kerk voor de kleinsten. Vanaf 16.30 uur is er gelegenheid om te knutselen. Aansluitend begint om 17.00 uur een lichtjesoptocht vanaf het Veemarktstraat richting Annastrat, de Sint Jansstraat en Markt terug naar de Lutherse Kerk. Om 17.30 uur wordt een kerstverhaal voorgelezen bij de kerststal. Ook zingen we samen kerstliedjes. Na afloop is er warme chocolademelk met wat lekkers.

Het programma is gericht op de kleinsten (tot en met onderbouw basisschool)

Iedereen van harte welkom.
07 november 2016
Lees meer...
Op zondag 20 november om 10.30 uur in de Liutherse kerk, is de volgende viering van de ekklesia Breda. In de serie vieringen over liederen in de bijbel staat dan het 'lied van de jongelingen in de vuuroven' centraal. Dit loflied staat te lezen in het boek Daniel.

Er wordt gezongen onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

De afbeelding van de drie jongelingen in de vuuroven is te vinden in de Catacomben van Priscilla. Dit is een catacombencomplex aan de Via Salaria bij Rome. De catacomben werden tussen de 2e en 4e eeuw n.Chr. gegraven in een voormalige tufsteenmijn.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter