Actuele berichten

23 mei 2017
Lees meer...
Op zondag 4 juni viert de Ekklesia het Pinksterfeest, om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda. Deze viering maakt deel uit van de serie 'Grote Woorden' een gaat over de betekenis van 'Heilige Geest'.

De toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum. Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Henri Heuvelmans zingen we o.a. 'Hierheen Vrouwe ademtocht', 'Wek mijn zachtheid weer', 'Psalm 136vrij - Mijn hart een harp een viool' en 'Wat altijd is geweest'.

22 mei 2017
Lees meer...
In de viering van 21 mei sprak Franck Ploum onderstaand 'in memoriam gedicht' uit voor Hubertus Ernst - bisschop. Een passend eerbetoon, omdat hij de man was van verbinden, oecumene en ruimte om met elkaar wij-zij tegenstellingen te overbruggen.


Jij die mij aanziet – in memoriam -

Doorlichte uitstralende gestalte,
overbruggend verschillen,
mens na mens verbindend
aan het visioen van vrede.

Waar ben je, mens die is mijn broeder?
Mijn zusje kom en laat je leiden
door het gelaat van de ander
die jou aanziet en vraagt: heb mij lief.

Wijsheid en geestkracht verborgen
in een breekbaar lichaam,
uitnodigende warme lach
in een open en transparant gelaat.

Man van een eeuw die mij aanziet
en vraagt: ga mee, jij, jij en ook jij
niemand te klein, te groot
niemand geen kind van God.

Jij, leidsman en dienstknecht
omarmend en overstijgend
geen wij en zij of hier en daar
wereldwijd één volk.

Mens van God in deze wereld
solidaire standvastige kwetsbaarheid
onophoudelijk zoekend
naar een milieu van gelovige ethiek:

een nieuwe wereld,
waar God alles in allen is,
waar mensen leven als die Ene,
vervuld van messiaans verlangen.

Ter nagedachtenis aan Hubertus Ernst – bisschop (1917-2017)

tekst: Franck Ploum
15 mei 2017
Lees meer...
Op zondag 21 mei viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. Dit is de tweede viering in de serie 'Grote Woorden'. In deze viering staat 'voorzienigheid' centraal.

Bestaat er zoiets als 'goddelijke voorzienigheid'? Een God die in alles - op zijn tijd - voorziet? Laten we in elk geval constateren dat er voorzienige woorden zijn: solidariteit, heb lief, doe recht. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Als Gij bestaat; Psalm 139; Gij die weet; Dat een nieuwe wereld komen zal.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter