Actuele berichten

15 mei 2017
Lees meer...
Op zondag 21 mei viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. Dit is de tweede viering in de serie 'Grote Woorden'. In deze viering staat 'voorzienigheid' centraal.

Bestaat er zoiets als 'goddelijke voorzienigheid'? Een God die in alles - op zijn tijd - voorziet? Laten we in elk geval constateren dat er voorzienige woorden zijn: solidariteit, heb lief, doe recht. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Als Gij bestaat; Psalm 139; Gij die weet; Dat een nieuwe wereld komen zal.
18 april 2017
Lees meer...
Op zondag 7 mei start de ekklesia met een nieuwe vieringenserie. In deze serie gaat het om Grote Woorden uit de christelijke traditie. Woorden die voor veel mensen een belangrijke rol hebben gespeeld, of zelfs grote impact op hun leven en beleven hebben gehad. Wat betekenen woorden als Genade, Voorzienigheid, Heilige Geest, Lichaam en Bloed, nog? Kunnen we ze achter ons laten of zijn ze nog waardevol? Kunnen ze afgestofd en losgemaakt van dogmatiek weer rijk worden aan betekenis?

zondag 7 mei - Genade
zondag 21 mei - Voorzienigheid
zondag 4 juni - Heilige Geest (Pinksteren)
zondag 18 juni - Lichaam en Bloed

Alle vieringen om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter