Actuele berichten

19 november 2018
Lees meer...
Zondag 2 december viert de ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11, Breda.

Op deze eerste zondag van de adventstijd staat de profeet Micha centraal. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigente Myriame van Genuchten en pianst Elena Yefanova zingen we o.a.
'Die voor mij de ruimte schiep' (Oosterhuis/Löwenthal); 'In 't laatst van de dagen' (Oosterhuis/Oomen); 'Nacht duurt voort' (Ploum/Vanbaest) en 'Schenk nieuw licht' (Ploum/VanBaest).
06 november 2018
Lees meer...
Op zondag 18 november viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

Dit is de tweede viering in de korte serie 'getuigenissen'. Deze viering is Janneke Stegeman aan het woord. De voormalig Theoloog van het jaar neemt ons mee in haar geloofsontwikkeling, wat is bepalend geweest, wat is weggevallen en wat is er voor teruggekomen?

Als lezing koos Janneke Stegeman: Jeremia 32, 6-15

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Die mij getrokken uit de schoot (Oosterhuis/Oomen); Als brood en wijn (Ploum/vanBaest); Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen) en Lied om zegen (Ploum/vanBaest).

22 oktober 2018
Lees meer...
Op zondag 4 november gedenkt de Ekklesia alle geliefde en dierbare doden, dichtbij en verweg, recent of reeds langer geleden. Iedereen is welkom om namen op te schrijven en een plek te geven op de gedachtenistafel.

Franck Ploum verzorgt de toespraak.
Onder leiding van het Ekklesia koor, met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien, zingen we o.a. twee delen uit het gezongen requiem 'Rust en vrede' (Oosterhuis/Löwenthal), 'Gedragen' (Ploum/Löwenthal), 'Gij die het sprakeloze bidden hoort '(Oosterhuis/Oomen).

Iedereen is welkom om 10.30 uur in de Lutherse kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter