Actuele berichten

09 juli 2018
Lees meer...
Op zondag 19 augustus om 10.30 uur verzorgt de Ekklesia Breda een zomerviering in de Grote kerk van Breda.
De zomervieringen zijn een initiatief van de Protestantse Gemeente Breda en de Raad van Kerken Breda.

In de zomervieringen van 2018 staan vrouwen centraal. De Ekklesia Breda heeft gekozen voor het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron, uit het Evangelie volgens Johannes.

Een viering van Schrift en Tafel m.m.v. het Ekklesia koor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova.
We zingen o.a. Wees hier aanwezig woord ons gegeven; Psalm 16 vrij - Hoor je mij; Psalm 138 vrij - Mijn hart een harp een viool; De tafel der armen.

Iedereen van harte welkom
18 juni 2018
Lees meer...
Op zondag 1 juli viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda.
Met deze viering sluit de Ekklesia het seizoen 2017-2018 af.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Herman van Rooijen zingen we o.a. Boek jij bent geleefd, Deze woorden aan jou opgedragen, Die mij droeg op adelaarsvleugels.

Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum

NA AFLOOP IS DE AFLSUITENDE ZOMERBORREL! 
03 juni 2018
Lees meer...
Op 17 juni viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering staat de 'Brief van Jacobus' centraal en de toespraak is in handen van gastspreker Alex van Heusden, bijbelwetenschapper uit Amsterdam.

Lees meer...Onder leiding van het ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. De tafel der armen, Wat geen oog heeft gezien, Van grond en vuur. Daarnaast o.a. ook het Onze Vader uit de Pinksterliturgie 'Licht en liefde onstuitbaar' van Franck Ploum en Arjan van Baest.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter