Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 6 mei viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 in Breda.

Viering in de serie over het Johannesevangelie. Deze zondag lezen we Johannes 20, het verhaal van Jezus en Thomas.

Toespraak wordt verzorgd door justitiepastor Jacqueline van Heel.

Direct na afloop van de viering is er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwkomers.
Lees meer...

De viering van Pinksteren is dit jaar niet op zondag, maar op zaterdagavond.

U bent allemaal welkom op ZATERDAG 19 MEI - 19.00uur in de Lutherse Kerk Breda.

Onder leiding van het Ekklesiakoor zingen we de Pinksterliturgie 'Licht en liefde onstuitbaar' met tekst van Franck Ploum en muziek van Arjan van Baest. Daarnaast ook nog enkele andere liederen.

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
pianist Herman van Rooijen
fluit Rogier de Pijper

Toespraak door Franck Ploum

Hier treft u het overzicht aan voor de vieringen van de Goede Week en Pasen

Lees meer...Witte Donderdag - 29 maart - 20.00 uur
WAALSE Kerk, Catharinastraat 83 Breda
Meditatief concert
piano Daan Boertien - tekst Franck Ploum

Lees meer...Goede Vrijdag - 30 maart - 19.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarkstraat 11 Breda
Het lijdensverhaal volgens Johannes - gelezen (geen toespraak)
m.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Daan BoeRtien

Lees meer...Paaszaterdag - 31 maart - 21.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
m.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Daan BoeRtien
Toespraak Franck Ploum

Paaszondag - 1 april - GEEN VIERING

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter