Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 16 juni viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. aan de Veemarktstraat 11 Breda.
Dit is niet alleen de laatste viering van dit seizoen, ook sluiten we hiermee de serie over het Marcusevangelie af.

We lezen uit Marcus 10, over het koninkrijk en wat er voor nodig is om daarin binnen te treden. Het onderhouden van de geboden alleen is niet voldoende, het gaat ook om een gerichtheid, een innerlijke houding die ons opent voor het werkelijke belang van de komst van die nieuwe wereld. Het koninkrijk gaat immers niet over een hiernamaals, maar over deze wereld nieuw! Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we 'favorieten' van de koorleden (traditiegetrouw in de slotviering). o.a.: Psalm 16 vrij - Hoor je mij; Gehoord van mensen; Tijd van vloek en zegen; Gij die God zijt.

Na afloop van deze viering is de jaarlijkse zomerborrel.
Lees meer...
Op zondag 2 juni viert de ekklesia op 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Dit is de laatste viering in de serie over het Marcusevangelie. We lezen het verhaal van Jezus die op de berg Mozes en Elia ontmoet en de leerlingen die niet zo goed begrijpen wat hier aan de hand is. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

In deze viering wordt Nathan van Ekris gedoopt.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we omder andere: Geest van nieuw begin (PLoum/Goodwin); Hoor maar ik kan niet horen (Oosterhuis/Oomen), Adem Geestkracht (Ploum/vBaest) en Gij zijt voorbij gegaan (Oosterhuis/Oomen).
Lees meer...
Op zondag 19 mei viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Opnieuw lezen we in het evangelie volgens Marcus en horen dit keer een aantal 'broodverhalen'. In deze verhalen bepleit Jezus een andere omgang met geld en goed: deel wat je hebt. In het licht van de Europese verkiezingen en de toekomst van Europa een interessante invalshoek: Voor welke samenwerking gaan we en welke waarden zijn leidend? Een economisch gestuurde unie of een waardengestuurde gemeenschap rond een 'economie van het genoeg'?
Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin); Wie heeft brood genoeg (Oosterhuis/Strategier), Wie zijn leven (Oosterhuis/Oomen) en Jij licht in ons midden (Ploum/Löwenthal).


Lees meer...
Op 5 mei komt de EkklesiaBreda samen om 10.30uur in de Lutherse kerk aan de veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering vervolgen wij onze weg door het Marcusevangelie en lezen het 'onechte' slot van het verhaal: Marcus 16,9-20. Deze latere toevoeging verhaalt over de wijze waarop de leerlingen na de dood van Jezus ervaren hebben hoe hij in hun midden was. Uiteraard verbinden we dit verhaal met de thematiek van 4/5 mei.
Toespraak wordt verzorgd door Alex van Heusden (bijbelwetenschapper Ekklesia Amsterdam).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter