Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 7 mei start de ekklesia met een nieuwe vieringenserie. In deze serie gaat het om Grote Woorden uit de christelijke traditie. Woorden die voor veel mensen een belangrijke rol hebben gespeeld, of zelfs grote impact op hun leven en beleven hebben gehad. Wat betekenen woorden als Genade, Voorzienigheid, Heilige Geest, Lichaam en Bloed, nog? Kunnen we ze achter ons laten of zijn ze nog waardevol? Kunnen ze afgestofd en losgemaakt van dogmatiek weer rijk worden aan betekenis?

zondag 7 mei - Genade
zondag 21 mei - Voorzienigheid
zondag 4 juni - Heilige Geest (Pinksteren)
zondag 18 juni - Lichaam en Bloed

Alle vieringen om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda
Lees meer...
Een overzicht van de vieringen en activiteiten rond Pasen:

Witte Donderdag - 13 april
meditatief concert 'Ubi Caritas'
kamerkoor Renasciate o.l.v. Jerry Korsmit
pianist Daan Boertien

20.00 uur - WAALSE kerk (Catharinastraat 83 Breda)
toegang vrije gave
lees hier meer

Goede Vrijdag - 14 april
Lijdensverhaal volgens Lukas
m.m.v. pianist Daan Boertien en sopraan Helena Biemond
19.30 uur - LUTHERSE kerk (Veemarktstraat 11 Breda)


Paaszondag - 16 april
Viering van Pasen
10.30 uur - LUTHERSE kerk (Veemraktstraat 11 Breda)
m.m.v. Ekklesia koor Breda o.l.v. Jerry Korsmit
pianist Daan Boertien
Voorgangers: Marlies Schulz en Franck Ploum (toespraak)
(in deze viering zijn ook de Lutherse en Remonstrantse Gemeenten te gast)Lees meer...
Zondag 2 april viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11.
Dit is de vierde en laatste viering in de serie 'oervloed' over fundamentele bedreiging van mens en wereld.

We lezen Jesaja hoofdstuk 51 en horen hoe hij nieuwe toekomst aankondigt aan de oervloed voorbij. Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianiste Monica de Heer zingen we o.a. Wees hier aanwezig woord van licht, Lied van de Naam, Lied van Micha en Onze Vader Verborgen.

De toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.
Lees meer...
zondag 26 maart - 15 uur
Lutherse Kerk Breda

Franck Ploum ontvangt als laatste wintergast van dit seizoen, Huub Oosterhuis aan zijn interviewtafel.

Hij spreekt met hem over zijn leven, werk, inspiratie, over de bijbel, de invloed van de oorlog op zijn denken en werk. Ook zijn laatste twee boeken komen aan bod: 'Wilf en Lam' en 'Alles voor allen.'

entree €7,50
voortverkoop: Vrije Boekhandel Breda (Veemarkstraat) - www.vrijeboekhandel.nl
ook kaarten aan de deur op de dag zelf.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter