Actuele berichten

Lees meer...
Op 3 september start het nieuwe vieringenseizoen van de Ekklesia Breda. Ook dit jaar bent u welkom om elke eerste en derde zondag van de maand samen te vieren rond Schrift en Tafel.

Johannes
Het evangelie over Jezus van Nazareth volgens Johannes staat dit seizoen centraal. In alle viering tussen begin november en eind mei lezen we een gedeelte uit het Johannesevangelie.

Fundamenten
In de eerste vieringen van het nieuwe seizoen (september-oktober) staan we stil bij een aantal fundamentele uitgangspunten van de Ekklesia. Wat bedoelen we als we 'God' zeggen? Hoe lezen we het bijbels verhaal? Wat is een Ekklesia eigenlijk? Wat is de betekenis van gedoopt zijn?

Vieringenladder
Ook dit jaar is er weer een vieringenladder gemaakt. Een handige boekenlegger waarop u alle vieringen van dit seizoen kunt vinden. Inclusief tijden en thema's. Vanaf de eerste viering op 3 september vindt u de boekenlegger op de informatietafel achterin de kerk.

klik hier voor een pdf van het vieringen overzicht 2017-2018

Wij hopen u te ontmoeten in het nieuwe seizoen!
De zomerstop van de Ekklesia Breda is begonnen. Na de laatste viering van het seizoen 2016-2017, op zondag 2 juli, is er even adempauze.

De eerste viering van het nieuwe seizoen (2017-2018) is op zondag 3 september.

Nog enkele foto's van de slotviering (2 juli)

Lees meer...Lees meer...


Lees meer...
Op zondag 2 juli sluit de Ekklesia Breda het seizoen 2016-2017 af met een viering om 10.30 uur in de Litherse Kerk van Breda.

Gelzen wordt het verhaal van Petrus die uit de gevangenis wordt bevrijd (Handelingen 12). Jacqueline van Heel, justitiepastor, zal de toespraak verzorgen. Marina Huijbregts is de voorganger.

Onder leiding van het Ekklesia koor, met dirigent Jeryy Korsmit en pinanist Monica de Heer zingen we o.a. Kyrie-wees genadig; Op mijn levenslange reizen; Waar vriendschap is; Wij zullen een van ziel.
Lees meer...
In de viering van 21 mei sprak Franck Ploum onderstaand 'in memoriam gedicht' uit voor Hubertus Ernst - bisschop. Een passend eerbetoon, omdat hij de man was van verbinden, oecumene en ruimte om met elkaar wij-zij tegenstellingen te overbruggen.


Jij die mij aanziet – in memoriam -

Doorlichte uitstralende gestalte,
overbruggend verschillen,
mens na mens verbindend
aan het visioen van vrede.

Waar ben je, mens die is mijn broeder?
Mijn zusje kom en laat je leiden
door het gelaat van de ander
die jou aanziet en vraagt: heb mij lief.

Wijsheid en geestkracht verborgen
in een breekbaar lichaam,
uitnodigende warme lach
in een open en transparant gelaat.

Man van een eeuw die mij aanziet
en vraagt: ga mee, jij, jij en ook jij
niemand te klein, te groot
niemand geen kind van God.

Jij, leidsman en dienstknecht
omarmend en overstijgend
geen wij en zij of hier en daar
wereldwijd één volk.

Mens van God in deze wereld
solidaire standvastige kwetsbaarheid
onophoudelijk zoekend
naar een milieu van gelovige ethiek:

een nieuwe wereld,
waar God alles in allen is,
waar mensen leven als die Ene,
vervuld van messiaans verlangen.

Ter nagedachtenis aan Hubertus Ernst – bisschop (1917-2017)

tekst: Franck Ploum

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter