Actuele berichten

Lees meer...
Zondag 19 maart is de derde viering in de serie 'oervloed'. We luisteren naar het verhaal van de profeet Jona die ten onder dreigt te gaan in de oervloed. Hij komt in een persoonlijke crisis terecht. Hoe gaan wij zelf om met fundamentele bedreigingen in ons leven? Hoe houden wij ons staande, wanneer gaan we ten onder, hoe komen we er doorheen?

We zingen o.a. Sta op – zie het slagveld (Ploum/Löwenthal) Zeven maal (Oosterhuis/Oomen) en Op mijn levenslange reizen (Oosterhuis/Löwenthal)
De toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.
Lees meer...
Op zondag 5 maart is om 10.30 uur de tweede viering in de serie 'oervloed'. In deze viering lezen we over het volk dat door de dode zee trekt en veilig de overkant bereikt. Egypte wordt bedolven onder oervloed. Wie choas en onderdrukking creeërt kan niet voortbestaan, zo lijkt het verhaal te vertellen. Maar hoe gaat het volk dat veilig de overkant bereikt met deze wetenschap om? Is het in staat vast te houden aan een ander perspectief aan de oervloed voorbij?

Onder leiding van het Ekklesia Koor, met dirigent Jerry Korsmit en pianiste Monica de Heer, zingen we o.a. Het lied van de Naam, klankresten en Lied van Micha.
Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Zoals altijd komen we samen in de Luhterse kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.
Lees meer...
Op zondag 19 februari starten we met een nieuwe vieringenserie met als thema 'Oervloed'.

Op diverse plaatsen komt het begrip 'oervloed' terug in de bijbel. Het begint bij het scheppingsverhaal, wanneer duisternis over de oervloed ligt. Oervloed verwijst dus naar tijden van duisternis en chaos. Maar na de schepping is die oervloed niet bijvend verdwenen, menigmaal - tot op vandaag - keren chaos en duisterns terug over de wereld, binnen volkeren en in het leven van individuele mensen. Ook wijzelf kennen onze ervaringen van chaos, leegte en duisternis. Op vier vieringen staan we stil bij de betekenis en actualiteit van bijbelse verhalen over oervloed.

Vier vieringen:
19 februari - Genesis 7 - deze wereld
5 maart - Exodus 15 - dit volk
19 maart - Jona 2 - deze mens
2 april - Jesaja 51 - toekomst
Lees meer...
Vanaf dit jaar kunt u vriend worden van de Ekklesia Breda en Zinsverband. Nadat we onder de bezoekers van de Ekklesia en ontvangers van de nieuwsbrief de wenselijkheid van meer ‘verbinding’ gepeild hebben en 99% van de reacties positief was, heeft het bestuur besloten een vriendenregistratie te realiseren.

lees hier alles over 'vriend worden'

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter