Actuele berichten

Lees meer...
maandag 24 december - 23.00 uur (zingen vanaf 22.45)
Lutherse kerk - Veemarktstraat 11 Breda

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v Myriame van Genuchten
pianist: Daan Boertien
toespraak: Franck Ploum

Gezongen o.a.:
diverse 'bekende kerstliederen' (ook vooraf)
en de gezongen woorddienst 'Belofte van Toekomst'  (tekst F. Ploum / muziek A. van Baest)


Lees meer...
Op zondag 16 december viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda. Dit is de derde viering in de korte serie over 'getuigenissen'.

Deze viering is het woord aan bijbelwetenschapper Egbert Rooze. Hij koos als lezing: Numeri 27,1-8 over de vijf dochters van Tselofchad.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova, zingen we o.a. Die mij getrokken uit de schoot (Oosterhuis/Oomen); De nacht loopt ten einde (Oosterhuis/Huijbers); Adventslied (Ploum/Vanbaest) en Niet uit man en macht (Ploum/VanBaest).
Lees meer...
Zondag 2 december viert de ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11, Breda.

Op deze eerste zondag van de adventstijd staat de profeet Micha centraal. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigente Myriame van Genuchten en pianst Elena Yefanova zingen we o.a.
'Die voor mij de ruimte schiep' (Oosterhuis/Löwenthal); 'In 't laatst van de dagen' (Oosterhuis/Oomen); 'Nacht duurt voort' (Ploum/Vanbaest) en 'Schenk nieuw licht' (Ploum/VanBaest).
Lees meer...
Op zondag 18 november viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

Dit is de tweede viering in de korte serie 'getuigenissen'. Deze viering is Janneke Stegeman aan het woord. De voormalig Theoloog van het jaar neemt ons mee in haar geloofsontwikkeling, wat is bepalend geweest, wat is weggevallen en wat is er voor teruggekomen?

Als lezing koos Janneke Stegeman: Jeremia 32, 6-15

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Die mij getrokken uit de schoot (Oosterhuis/Oomen); Als brood en wijn (Ploum/vanBaest); Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen) en Lied om zegen (Ploum/vanBaest).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter