Actuele berichten


Lees meer...Goede Vrijdag - 19 april - 19.30 uur
Lutherse Kerk Breda
Het lijdensverhaal gelezen, omlijst met ingetogen liederen
geen toespraak

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Gunuchten
pianist Elena Yefanova


Lees meer...Paaszaterdag - 20 april - 21.00 uur
Lutherse Kerk Breda
Viering van Schrift en Tafel
toespraak Franck Ploum

m.m.v.
Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
pianist Elena Yefanova
fluitist Rogier de Pijper


Lees meer...
Lees meer...
Op zondag 7 april viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de zesde viering. We lezen delen uit Marcus 11 tot 13, met als centraal thema: Jeruzalem. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Henri Heuvelmans zingen we o.a. Wek mijn zachtheid weer (Oosterhuis/Oomen); Psalm 24 - Van God is de aarde (Oosterhuis/Oomen) en Som sbreekt uw licht (Oosterhuis/Huijbers).
Lees meer...
Op zondag 17 maart viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de zesde viering. We lezen Marcus 13,1-27 met als centraal thema: de mensenzoon. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen); Kom in ons midden (Ploum/Löwenthal); Deze wereld (Oosterhuis/Huijbers); Gij zijt een mensenzoon (Oosterhuis/Oomen); Onze Vader (Ploum/vanBaest).
Lees meer...
Op carnavalszondag 3 maart viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, aan de veemarkstraat 11 Breda.

In de serie over het Evangelie volgens Marcus is dit de vijfde viering. We lezen Marcus 7,1-23 met als centraal thema: rein en onrein. Hoe gaan we om met wat we om ons heen zien en horen? Hoe zorg je er voor dat je niet 'onrein' wordt in doen en denken door de invloeden van buitenaf? In de mens zit schoonheid en goedheid, van buiten komt kwaad en onrecht, hoe blijf je staande, hoe delf je steeds weer het goede in jezelf op? Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van genuchten en pianist Henri Heuvelmans zingen we o.a. Delf mijn gezicht op (Oosterhuis/Huijbers), de gezangen uit 'Om Liefdes wil' (Oosterhuis/Oomen) en Wij zullen een van ziel (Oosterhuis/Oomen).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter