Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 5 februari is na de viering een bijeenkomst voor nieuwkomers. Een gelegenheid om informeel kennis te maken met het gedachtengoed van de Ekklesia en uw vragen over van alles en nog wat kwijt te kunnen. Speciaal voor mensen die sinds kort, al wat langer, of zo af en toe de Ekklesia bezoeken maar iets meer willen horen over de achtergronden en keuzes.

Van 12.00 - 12.45 uur bent u welkom in de vergaderzaal op de eerste verdieping.

Lees meer...
De eerstvolgende viering van de Ekklesia Breda is op zondag 5 februari om 10.30 uur in de Lutherse kerk van Breda.

Dit is de laatste viering in de serie 'liederen in de bijbel' en heeft als thema 'het lied van de mensenzoon', uit de brief van Paulus aan de Filipenzen.

Gezongen wordt onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Lees meer...
Zondag 15 januari viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk. Dit is de eerste viering van 2017. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar een goed 2017 toe te wensen.

In de serie 'Liederen in de bijbel' zal komende zondag het 'lied van Simeon' centraal staan. Jezus wordt opgedragen in de tempel, een soort reinigingsritueel dat tevens opname in het Grote Verhaal betekent. Dit gebeurt in het evangelie van Lukas in bijzijn van twee oude profeten: Simeon en Hanna. Ze representeren twee oude bekenden uit de Joodse Bijbel: Simon uit het boek der Makkabeen en Hanna uit het boek Samuël. Waarom voert Lukas deze twee op?

Simeon zingt een lied van nieuw begin en afscheid nemen. Hij ziet zijn leven als voltooid, nu een nieuwe tijd aanbreekt. Een voltooid leven is in onze tijd ook thema voor gesprek maar nu meer met gebrek aan perspectief en nieuw begin.

Voorganger is Marina Huijbregts. Franck Ploum verzorgt de toespraak
Een viering met samenzang! Onder leiding van pianist Daan Boertien.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter