Vieringen archief

serie: Grote woorden
thema: Heilige Geest (Pinksteren)
gelezen: Genesis 1,1-2; Handelingen 2; Johannes 20,19-23.

lees hier de toespraak van Franck Ploum


Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter