Vieringen archief

Lees meer...
Viering op de avond voor kerst
gelezen: Jesaja 11 en 40, Romeinen 8, Lukas 1 en 2, Johannes 1

lees hier de toespraak van Franck Ploum.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter