Vieringen archief

serie: fundamenten
thema: Over God gesproken
gelezen: Exodus 3 (wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft?)

lees hier de toespraak van Franck Ploum

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter