Vieringen archief

Zondag 19 juni 2016

Viering rond het Johannesevangelie
thema: De messias en de macht van Roma
gelezen: Johannes 17,12-21

lees hier
de tweespraak tussen Egbert Rooze en Franck Ploum

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter