Vieringen archief

serie: 'Schepping' (laatse viering in deze serie)
thema: 'Herschep ons hart'
gelezen: Lukas 3 (doop en beproeving)

klik hier voor de toespraak van Alex van Heusden

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter