Actuele berichten

18 juni 2019
jozua_-_chaggal.jpg
Op uitnodiging van de Raad van Kerken Breda verzorgt de Ekklesia Breda ook dit jaar een zomerviering in de Grote Kerk. Op zondag 7 juli bijt de Ekklesia Breda het spits af met de eerste zomerviering in een serie van zeven.

Als centraal thema voor de zomervieringen is gekozen voor personages uit het boek Rechters. De periode die in het boek Rechters beschreven wordt is er een van grote verwarring en chaos. Moord en doodslag is dan ook de heersende orde in het boek. Er zijn temidden van deze woestenij personen die opstaan en proberen richting te geven.

De Ekklesiaviering start bij de beginsituatie: hoe is het volk in deze chaos terechtgekomen? We lezen over richtinggevende woorden waarmee Jozua het volk het beloofde land binnenleidt, we horen over de dood van Jozua en over de chaos die ontstaat wanneer niemand het verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis meer kent en doorvertelt. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

GroteKerkBreda2Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. themalied zomervieringen 'Land in onweer' (Oosterhuis/Löwenthal); 'Geen koning onze God' (Oosterhuis/Oomen) , 'Wat geen oog heeft gezien' (Oosterhuis/Huijbers), 'Wij zullen één van ziel' (Oosterhuis/Oomen).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter