Actuele berichten

25 juli 2020
Lees meer...
Kerkdeuren gaan voorzichtig aan weer open. Veel kerken en geloofsgemeenschappen hebben als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus, de afgelopen maanden geëxperimenteerd met online vieringen. En zullen daar mogelijk de komende tijd ook nog mee door willen gaan. Ekklesia Breda stelt de liederen die zij zelf heeft gebruikt in haar online vieringen, graag als download ter beschikking aan andere geloofsgemeenschappen om te gebruiken bij de samenstelling van hun online vieringen. 
14 juli 2020
Op zondag 23 augustus verzorgt de Ekklesia een viering in de serie zomerdiensten van de Raad van Kerken Breda.
Aanmelden noodzakelijk! En kan vanaf zondag 16 augustus via: info@ekklesiabreda.nl

Centraal thema van de vieringen is:

Nèfèsh - Mijn ziel smacht
27 juni 2020
Lees meer...

Op 5 en 12 juli vieren we om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda.
Franck Ploum zal de toespraken verzorgen. Daan Boertien (5 juli) en Henri Heuvelmans (12 juli) nemen plaats achter de vleugel.

Of er koorzang is, of alleen muziek, dat is nog niet helder. Hoewel de persconferentie van woensdag jl. ruimte geeft aan koorzang, is het RIVM nog niet gekomen met de woensdag jl. toegezegde richtlijnen en restricties hiervoor. We gaan er dus niet van uit.

Samenkomen, elkaar ontmoeten, samen stil zijn, verstillen en luisteren naar woorden uit de Schrift. Muziek en melodie binnen laten komen, wellicht zachtjes mee neuriën. Na afloop – op afstand – horen hoe het met de ander gaat. Elkaar vrede en alle goeds wensen. Kortom genoeg redenen om te komen!

Reserveren noodzakelijk!

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter