Actuele berichten

03 januari 2020
Lees meer...
Op zondag 5 januari viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur welkom in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

In deze nieuwjaarsviering staan we stil bij onze dromen en verlangens, ons uitzien naar. Waarop is dat gericht? Is het open of gesloten, gericht op onszelf alleen of leeft er in ons ook nog het visioen van een nieuwe wereld? Wij openen het nieuwe jaar met verhalen rond simon-simeon. De evangelist Lukas geeft deze man een plek in zijn openingshoofdstukken met Jezus kindheidsverhalen. Maar we komen hem ook tegen in het boek der Makkabeeën. Voor Lukas blijft Jezus een kind van de Tora en hij wil laten zien dat in Jezus de Tora opnieuw actueel wordt. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin), Kyrie-wees genadig,(Oosterhuis/Oomen), Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest), Lied van Simeon (Oosterhuis/Oomen) en Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans).

De viering wordt ondersteund met piano (Elena Yefanova) en viool (Martijn Plomp).
15 december 2019
Lees meer...

Overzicht van de vieringen


Dinsdag 24 december 22.00 uur
Kerstavondviering 
(zingen vanaf 21.45u)

Zondag 5 januari 2020 - 10.30 uur
Nieuwjaarsviering
(deze viering wordt gestreamd en uitgezonden via internet - beeld en geluid)

Locatie:
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

11 december 2019
Lees meer...
Op zondag 15 december viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda.

Op deze derde zondag van advent horen we het getuigenis van Ad Krijnen. Aan de hand van psalm 139 neemt hij ons mee op zijn weg van geloof en leven. Van de vanzelfsprekendheid van geloof in onze samenleving, oorlog en bevrijding, priester worden, twijfel, uittreden en verder zoeken in geloof.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Alls wacht op U vol hoop (Oosterhuis/Oomen), Nacht duurt voort (Ploum/vanBaest); Gij die voor mij de ruimte schiep (Oosterhuis/Löwenthal) en De nacht loopt ten einde (Oosterhuis/Huijbers).

Over Ad Krijnen
Ad Krijnen is socioloog. HIj studeerde filosofie en theologie aan het groot seminarie te Breda, sociologie (MA) in Tilburg en doctoreerde in de sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1959 tot 1966 was hij priester van het bisdom Breda. Hij trad uit het ambt uit protest tegen de kerkelijke structuren. HIj werkte vervolgens bijna dertig jaar voor de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast was hij actief in kerk en samenleving. Hij is tot op vandaag redacteur van het kwartaalblad van de Marienburgvereniging, vereniging voor kritisch-katholieken en een vaste bezoeker van de Ekklesia Breda.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter