Actuele berichten

14 januari 2020
Lees meer...
Zondag 19 januari viert de Ekklesia Breda haar 10 jarig bestaan met een jubileumviering om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Al 10 jaar is de Ekklesia Breda 'onderweg'. Zoekend en vragend naar sporen van betekenis in een vaak chaotisch leven en in een absoluut verwarrende wereld. Dat onderweg zijn is geen dolen of zinloos zoeken. We vinden richting in oude woorden uit de bijbelse traditie. We lezen uit Deuteronomium 26,1-11 en horen ook hoe de eerste messiaanse groepen na de dood van Jezus genoemd worden: 'mensen van de weg' . Hoe blijven we onderweg, gaande, zoekend en open? Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. Licht dat ons aanstoot (Oosterhuis/Oomen), Kyrie - kom met kracht (Ploum/vanBaest), Deze woorden (Oosterhuis/Löwenthal), Tijd van leven (Oosterhuis/Heuvelmans) en Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans). Ondersteund door Henri Heuvelmans (piano) en Martijn Plomp (viool).

Na afloop uitgebreid tijd voor ontmoeting met koffie, borrel en een gezamenlijke lunch.

Lees meer...Programma
10.30 uur    jubileumviering
11.45 uur    koffie en iets lekkers
12.15 uur    toespraak en toost
12.30 uur    lunchbuffet
03 januari 2020
Lees meer...
Op zondag 5 januari viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur welkom in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

In deze nieuwjaarsviering staan we stil bij onze dromen en verlangens, ons uitzien naar. Waarop is dat gericht? Is het open of gesloten, gericht op onszelf alleen of leeft er in ons ook nog het visioen van een nieuwe wereld? Wij openen het nieuwe jaar met verhalen rond simon-simeon. De evangelist Lukas geeft deze man een plek in zijn openingshoofdstukken met Jezus kindheidsverhalen. Maar we komen hem ook tegen in het boek der Makkabeeën. Voor Lukas blijft Jezus een kind van de Tora en hij wil laten zien dat in Jezus de Tora opnieuw actueel wordt. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin), Kyrie-wees genadig,(Oosterhuis/Oomen), Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest), Lied van Simeon (Oosterhuis/Oomen) en Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans).

De viering wordt ondersteund met piano (Elena Yefanova) en viool (Martijn Plomp).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter