Actuele berichten

25 januari 2020
Lees meer...
De komende vieringen staan in het teken van De Bergrede. Deze grote redevoering van Jezus in het evangelie volgens Matteüs wordt vaak glezen als een poltiek manifest, een ethische oproep, een vredesroute. Maar kunnen we teksten van toen als uitgangspunt nemen voor het leven van vandaag? Drie spekers belichten een deel uit deze lange rede. Daarnaast is er ook een leerhuis over De Bergrede

Viering

zondag 2 februari om 10.30 uur          
Mt 5,1-11  - Zalig! - Een rede op ‘de’ berg.                    
Toespraak Franck Ploum

zondag 16 februari om 10.30 uur       
Mt 5,17-48  -  Hoe lees jij de Thora? 
Toespraak Alex van Heusden

zondag 1 maart om 10.30 uur                                 
Mt 6,1-15  -  Bidden in het verborgene
Toespraak: Franck Ploum

zondag 15 maart om 10.30 uur   
Mt 7,15-29  -  ‘Wat is met ‘gezag’ leren?   
Toespraak: Egbert Rooze

Leerhuis: De Bergrede en haar ethiek! lees hier alle informatie

14 januari 2020
Lees meer...
Zondag 19 januari viert de Ekklesia Breda haar 10 jarig bestaan met een jubileumviering om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 Breda.

Al 10 jaar is de Ekklesia Breda 'onderweg'. Zoekend en vragend naar sporen van betekenis in een vaak chaotisch leven en in een absoluut verwarrende wereld. Dat onderweg zijn is geen dolen of zinloos zoeken. We vinden richting in oude woorden uit de bijbelse traditie. We lezen uit Deuteronomium 26,1-11 en horen ook hoe de eerste messiaanse groepen na de dood van Jezus genoemd worden: 'mensen van de weg' . Hoe blijven we onderweg, gaande, zoekend en open? Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten zingen we o.a. Licht dat ons aanstoot (Oosterhuis/Oomen), Kyrie - kom met kracht (Ploum/vanBaest), Deze woorden (Oosterhuis/Löwenthal), Tijd van leven (Oosterhuis/Heuvelmans) en Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans). Ondersteund door Henri Heuvelmans (piano) en Martijn Plomp (viool).

Na afloop uitgebreid tijd voor ontmoeting met koffie, borrel en een gezamenlijke lunch.

Lees meer...Programma
10.30 uur    jubileumviering
11.45 uur    koffie en iets lekkers
12.15 uur    toespraak en toost
12.30 uur    lunchbuffet

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter