Internationaal bijbelsymposium: Herstellende gerechtigheid

Internationaal bijbelsymposium: Herstellende gerechtigheid

Politieke bijbellezing in het spoor van Egbert Rooze

In april 2020 overleed de Vlaamse bijbelwetenschapper Egbert Rooze. Hij laat een boeiende erfenis achter binnen de politieke bijbellezing. Op deze studiedag staan we niet alleen stil bij zijn werk maar trekken vooral ook sporen naar de toekomst.

Een vijftal theologen/bijbelwetenschappers uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland spreekt vanuit een centraal thema binnen het werk en denken van Egbert Rooze, onder de overkoepelende vlag van herstellende gerechtigheid. 

Programma:

Ina Koeman – Egbert Rooze en een bevrijdende omgang met de bijbel
Alex van Heusden – Johannes: De Messias en de macht van Rome
Janneke Stegeman – Religie als voertuig voor geweld
Andreas Bedenbender – Markus: ‘Evangelium’, und welcher Weg führt nach Galiläa? (Nederlandse tekst beschikbaar)
Franck Ploum – Herstellende gerechtigheid: mensenrecht en integrale ecologie

Praktische informatie

Datum:Vrijdag 14 oktober 2022
Tijd:10.30 – 16.30 uur
Locatie:Lutherse Kerk – Veemarktstraat 11 Breda
Deelname:€ 45   (incl. lunch, koffie en thee)
OrganisatieEkklesia Breda en bijbels leerhuis Zinsverband
Aanmeldenvia onderstaand formulier

Aanmeldformulier Bijbelsymposium