Actuele berichten

Lees meer...
Op zondag 15 december viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk Breda.

Op deze derde zondag van advent horen we het getuigenis van Ad Krijnen. Aan de hand van psalm 139 neemt hij ons mee op zijn weg van geloof en leven. Van de vanzelfsprekendheid van geloof in onze samenleving, oorlog en bevrijding, priester worden, twijfel, uittreden en verder zoeken in geloof.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. Alls wacht op U vol hoop (Oosterhuis/Oomen), Nacht duurt voort (Ploum/vanBaest); Gij die voor mij de ruimte schiep (Oosterhuis/Löwenthal) en De nacht loopt ten einde (Oosterhuis/Huijbers).

Over Ad Krijnen
Ad Krijnen is socioloog. HIj studeerde filosofie en theologie aan het groot seminarie te Breda, sociologie (MA) in Tilburg en doctoreerde in de sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1959 tot 1966 was hij priester van het bisdom Breda. Hij trad uit het ambt uit protest tegen de kerkelijke structuren. HIj werkte vervolgens bijna dertig jaar voor de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast was hij actief in kerk en samenleving. Hij is tot op vandaag redacteur van het kwartaalblad van de Marienburgvereniging, vereniging voor kritisch-katholieken en een vaste bezoeker van de Ekklesia Breda.
Lees meer...
Op zondag 1 december viert de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

Op deze eerste zondag van advent (voorbereidingstijd op kerstmis) luisteren we naar het appèl van profeten als Micha en Jesaja. Waar is hun blik op gericht, waar zien ze naar uit? En wat heeft dit met onze hoop en ons verlangen naar een andere wereldorde te maken? Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor - met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien - zingen we onder andere: Kom bevrijden (Oosterhuis/Oomen); Niet uit man en macht (Ploum/vanBaest); Van grond en vuur (Oosterhuis/Oomen) en Schenk nieuw licht (Ploum/vanBaest).
Lees meer...
Op zondag 17 november viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de veemarktstraat 11 Breda.

Dit is de tweede viering in onze serie 'Het getuigenis van....' en deze zondag is het woord aan theologe en ritueeldeskundige Marian Geurtsen. Marian geeft als introductie: 'Ieder mens leeft van liefde en zonder liefde kan niemand leven. In de Bijbel staat de liefde centraal als gebod: heb God lief en onderhoud Gods geboden en je zult leven, zegt Deuteronomium. Maar wat betekent een gebod om lief te hebben? Hoe kan liefde een gebod zijn?'  We lezen Deuteronomium 30,11-20.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a.: Die mij getrokken uit de schoot (Oosterhuis/Oomen); Grondvest ons (Ploum/VanBaest); De tafel der armen (Oosterhuis/Oomen) en een nieuw slotlied: Zal ooit komen de dag (Ploum/Heuvelmans).

Over Marian Geurtsen:
Marian Geurtsen is opgegroeid met de rijkdom van de r.k. traditie en geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging. Onlangs is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de onreinheid van seksualiteit en vrouwelijke vruchtbaarheid in het vroege christendom. Haar persoonlijke ervaringen - het verlies van haar kindjes, de gendertransitie van haar partner - zijn haar motivatie om nieuwe rituelen te zoeken waar mensen God op het spoor kunnen komen.
Lees meer...
Op zondag 3 november herdenkt de Ekklesia Breda de overledenen van kort en lang geleden, dichtbij en ver weg. Deze allerzielenviering is op zondag 3 november om 10.30 uur in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering is er voor iedereen gelegenheid een kaartje op de gedachtenistafel te leggen met daarop de naam (of namen) van een dierbare overledene. 

SInds de 11e eeuw gedenken christenen hun doden op of rond 2 november, Allerzielen. Te midden van een haastige samenleving die verder wil, staan we een moment stil bij allen van wie we afscheid moesten nemen en die ons tot op vandaag dierbaar zijn. 

We horen in de viering het verhaal van de dood van Mozes, uit 'Het verhaal gaat....' van Nico ter Linden. HIj gaat het beloofde land niet binnen. Hij sterft met zicht op de toekomst. Het vok neemt afscheid, ze leggen hun hand op zijn schouder als egek van afscheid. En ze laten hem los. Er klinken woorden van troost en liefde en er is een korte toespraak van Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans, zingen we o.a. Gedragen (Ploum/Löwenthal); Voor uw aangezicht (Oosterhuis/Oomen); Psalm 30 - de avond komt met droefheid (Oosterhuis/Oomen) en Lied bij de afgrond (Ploum/vanBaest).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter