Actuele berichten

Lees meer...
De online uitzending van Pinksteren is op ons YouTube kanaal nog steeds terug te vinden en te bekijken. Een veelkleurige uitzending met bijdragen van Alex van Heusden, Anseln Grün, Janneke Stegeman, Marian Geurten, Abt Gerard Matthijsen, Noa Asrami, Yvonne Ploum en Marjan Bosch.

Tekst en beeld worden afgewisseld met delen uit de Pinksterliturgie 'Licht en liefde onstuitbaar' (tekst Franck Ploum / muziek Arjan van Baest).

Kijk terug en laat je inspireren!

GA NU NAAR ONS YOUTUBE KANAAL
Lees meer...

Vanaf juli gaan de vieringen van de Ekklesia Breda weer van start. Dat hebben we als bestuur maandagmiddag besloten. We vinden het belangrijk om voor de zomerstop toch nog een moment te hebben waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard worden wel alle restricties en adviezen van RIVM en Overheid in acht genomen. Mochten de maatregelen in de komende tijd worden aangescherpt, dan wordt het starten van de vieringen heroverwogen.

Er zijn nu vieringen gepland op zondag 5 juli en op zondag 12 juli, beide om 10.30 uur in de Lutherse Kerk.

Deze vieringen hebben een wat ander karakter dan we gewend zijn, zo is er geen koor, geen samenzang en er is geen ritueel van brood en wijn. Wat het samen zingen betreft is er te veel onduidelijkheid over het verhoogde risico en het ritueel van brood en wijn geeft te veel beweging in de beperkte ruimte. Ook koffie drinken na afloop zal zeker niet mogelijk zijn. Het accent ligt dus vooral op het samenkomen, elkaar even zien, er klinken inspirerende woorden en er is instrumentale muziek, eventueel aangevuld met CD-muziek.

De kerkzaal zal ingericht worden met stoelen op 1,5 meter afstand. Er staan losse stoelen en tweetallen. In totaal is er dan ruimte voor zo’n 60 zitplaatsen. Gezien dit geringe aantal zal van te voren AANMELDEN noodzakelijk zijn. Aanmelden kan vanaf half juni.

Er zal een protocol ontwikkeld worden waarin de logistiek geregeld wordt van aankomst, handen desinfecteren, naar de zitplaats gaan, gebruik van sanitair en na afloop de ruimte weer verlaten.

Half juni ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de aanmeldprocedure en meer informatie over de inhoudelijke invulling van de viering. Mochten er in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen zijn dan informeren wij u hierover.

Tot die tijd hopen we dat we via de YouTube uitzendingen met elkaar virtueel verbonden kunnen blijven.

Vrede en alle goeds

en blijf gezond!

Bestuur Stichting Ekklesia Breda

Lees meer...

Geschokt en verdrietig door het bericht dat Egbert Rooze zaterdag 18 april is overleden.

Bijbelwetenschapper Egbert Rooze was nauw verbonden met onze Ekklesia en met ons bijbels leerhuis Zinsverband.
Op dit moment liep een Leerhuis over de Bergrede in Breda waarin hij de docent was. Ook was hij een van de acht bijbelwetenschappers in onze Leergang Bijbel en een gewaardeerd gastspreker in de Ekklesiavieringen.

In hem verliezen we een bijzonder mens, een warme collega, een gedreven bijbelwetenschapper en voorvechter van de politieke bijbellezing.

Onze gedachten en verbondenheid gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.

Lees meer...Lees meer...

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter