Actuele berichten

Lees meer...
Op zomdag 15 september viert de Ekklesia om 10.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

'Leven van een visioen' is het thema en we lezen uit Nehemia 7 en 8. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor o.l.v. dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. Ander ouder (oosterhuis/oomen); Gij die eeuwig zijt (ploum/vanbaest); Deze woorden aan jou opgedragen (oosterhuis/löwenthal) en Onze Vader in het verborgene (ploum/vanbaest).
Lees meer...
Op zondag 1 september om 10.30 uur viert de Ekklesia in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 1 Breda. 
Dit is de eerste viering van het nieuwe seizoen.

We starten het nieuwe Ekklesia seizoen met de vraag naar God. Wat bedoelen we als we ‘’god” zeggen? Hoe makkelijk komt dit woord, als naam of vloek of aanklacht over onze lippen. Maar over wie of wat gaat het dan? Zoals elk jaar aan het begin van een nieuw seizoen maken we een soort 'afspraak' met elkaar, zodat helder is wat bedoeld wordt wanneer in de Ekklesia 'God' gezegd wordt. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesiakoor zingen we o.a. Als Gij bestaat (oosterhuis/oomen); Met vele namen (ploum/vanBaest); gezegend zijt Gij (oosterhuis/löwenthal); Psalm 103-Hoe is uw naam (oosterhuis/huijbers).
Lees meer...
De Ekklesia Breda houdt op dit moment een zomerstop. De eerstvolgende viering is op zondag 1 september om 10.30 uur in de Lutherse Kerk van Breda.

Wij wensen iedereen een goede zomertijd toe.
Lees meer...
Op uitnodiging van de Raad van Kerken Breda verzorgt de Ekklesia Breda ook dit jaar een zomerviering in de Grote Kerk. Op zondag 7 juli bijt de Ekklesia Breda het spits af met de eerste zomerviering in een serie van zeven.

Als centraal thema voor de zomervieringen is gekozen voor personages uit het boek Rechters. De periode die in het boek Rechters beschreven wordt is er een van grote verwarring en chaos. Moord en doodslag is dan ook de heersende orde in het boek. Er zijn temidden van deze woestenij personen die opstaan en proberen richting te geven.

De Ekklesiaviering start bij de beginsituatie: hoe is het volk in deze chaos terechtgekomen? We lezen over richtinggevende woorden waarmee Jozua het volk het beloofde land binnenleidt, we horen over de dood van Jozua en over de chaos die ontstaat wanneer niemand het verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis meer kent en doorvertelt. Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Lees meer...Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova zingen we o.a. themalied zomervieringen 'Land in onweer' (Oosterhuis/Löwenthal); 'Geen koning onze God' (Oosterhuis/Oomen) , 'Wat geen oog heeft gezien' (Oosterhuis/Huijbers), 'Wij zullen één van ziel' (Oosterhuis/Oomen).

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter