Doop en geslachtslijst Jezus

Doop en geslachtslijst Jezus

Serie: Een jaar lezen uit Lukas

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 17 september 2023
Aanvang: 10.30 uur

Jezus laat zich dopen door Johannes. Er is bij Lukas een nauw verband tussen Johannes en Jezus. Historisch mag je ervan uitgaan dat Jezus deel heeft uitgemaakt van de Johannes beweging en pas later een eigen koers is gaan varen. Die had vooral te maken met de discussie over hoe je je moet verhouden tot de romeinse overheid. De geslachtslijst die volgt op de doop zet Jezus in de lijn van het verbond vanaf de schepping van de Adam, via Noach, koning David, Amos, Jozef. Niet alleen Jezus, maar ook Jozef krijgt een plaats in de rij. Deze zondag is het ook vredeszondag en we staan stil bij de 50 jaar coup in Chili.

We lezen: psalm 14 (delen) en Lukas 3,21-38
Toespraak Franck Ploum
M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano: Elena Yefanova

We zingen o.a.: Adem geestkracht levensvuur (Ploum/v Baest); Die naar menselijke gewoonte (Oosterhuis/Huijbers); Herschep ons hart (Oosterhuis/Löwenthal); Onze vader verborgen (Oosterhuis/Löwenthal)