Jezus in de woestijn

Jezus in de woestijn

Serie: Gij, Bron van Leven

Thema: Woestijn

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
5 maart 2023
Aanvang: 10.30 uur

Na zijn doop gaat Jezus volgens de evangelist Lukas de woestijn in. Het is de woestijn van deze wereldorde waarin geld en welvaart, macht en aanzien ons worden aangeboden en als hoogste doel worden voorgeschoteld. Het is niet eenvoudig om daarin standvastig te zijn en andere keuzes te maken. Keuzes die vaak lijnrecht tegenover het gangbare staan. Zeker wanneer het gaat om solidariteit, opkomen voor de vreemdeling, kwetsbaarheid boven macht, welzijn boven geld, dan is het een ware beproeving om in deze wereld stand te houden.

We lezen Lukas 4
Toespraak: Franck Ploum
Piano: Elena Yefanova

We zingen o.a. Zie het slagveld (Ploum/Löwenthal), Psalm 16 – Hoor je mij (Oosterhuis/Oomen), Psalm 119-13 Ik heb haar lief         (Oosterhuis/Oomen) en Onnoembaar God (Ploum/Heuvelmans)