Leerhuis ‘Over God gesproken’

Leerhuis ‘Over God gesproken’

God ter sprake brengen begint en eindigt altijd met vragen.

Wat is de betekenis van het woord ‘god’?
Welk spoor heeft dat woord getrokken in de geschiedenis?
Wat wordt door wie ‘god’ genoemd?
En wat functioneert er als ‘god’ in opeenvolgende samenlevingen?

Goden genoeg als ‘machten over mensen’.

We gaan teksten lezen. Bijbelteksten om te beginnen. En teksten die daarop reageerden, als uitleg en commentaar, maar nooit geïsoleerd, altijd in samenspraak met verschillende wijsgerige stemmen. Het kan niet anders, of we komen allerlei beelden en voorstellingen tegen die in ons hun sporen hebben nagelaten.

Praktische informatie:

Inleider:Alex van Heusden
Data:vier bijeenkomsten op woensdag: 4, 11, 18 en 25 oktober 2023
Tijd:20.00 uur – 22.15 uur
Locatie:Lutherse kerk Breda – ingang Stadserf 3
Deelnamekosten:€ 50,-
Aanmelden:via onderstaand formulier (noodzakelijk)
Aanmeldformulier Leerhuis ‘Over God gesproken’