Opening van het seizoen

Opening van het seizoen

Serie: Een jaar lezen uit Lukas

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 3 september 2023
Aanvang: 10.30 uur

In deze openingsviering zetten we Lukas als geheel neer. Een belangrijk uitgangspunt is dat hij vanaf het begin van zijn verhaal grote waarde hecht aan de joodse oorsprong van Jezus. Dat doet hij met de kindheidsverhalen (die komen in advent en kersttijd), maar ook daarna wanner het verhaal van de ‘volwassen Jezus’ begint met de verkondiging van Johannes. Daar wordt meteen de verbinding gelegd met de profeten (Jesaja) en met het ‘doen’ van de Thora.

We lezen: Lukas 1,1-4 / Lukas 3, 3-18
Toespraak Franck Ploum
M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano: Daan Boertien

We zingen o.a.: Wat vrolijk over U geschreven staat (Oosterhuis/Oomen); Ere zij uw Naam (Ploum/v Baest); Leliën draagt de woestijn (Oosterhuis/Oosterhuis) en Onnoembaar God (Ploum/ Heuvelmans).