Passie

Passie

Serie: Gij, bron van leven

Thema: Vuur

Als laatste in onze jaarserie drie vieringen over het element vuur. Vuur verwarmt en geeft licht. Vuur vernietigt en verbrandt, brengt verzengende hitte en is niets ontziend. Vuur zuivert en maakt grond weer vruchtbaar. Maar we gebruiken vuur ook als metafoor: iemand aanvuren, we staan in vuur en vlam voor iets of iemand, we kunnen vurig ergens naar verlangen, we houden de vlam brandend. En dan is er nog de Phoenix uit zijn eigen as herrijst, een oeroud beeld van leven dat door gaat! Uit deze veelheid aan betekenissen zijn drie thema’s voortgekomen voor de komende vieringen: Passie, Verwoestend vruchtbaar en Als een Phoenix.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 4 juni 2023
Aanvang: 10.30 uur

Thema van deze week: Passie. We lezen uit Exodus 13 en Lukas 24.
Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Met medewerking van Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien. We zingen o.a. Wees hier aanwezig woord van licht (Oosterhuis/Oomen); Richt ons naar uw woord (Ploum/Heuvelmans); Kom, jij, beloofde (Oosterhuis/Oomen); Wat altijd is geweest (Oosterhuis/Huijbers).