Slotakkoord

Slotakkoord

Slotviering van dit seizoen

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 16 julli 2023
Aanvang: 10.30 uur

We sluiten het seizoen af met een viering waarin we veel zingen met elkaar. We luisteren naar bemoedigende woorden en wensen elkaar een goede zomertijd toe.

Met medewerking van Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova.