Vieringen 2023-2024

Vieringen 2023-2024

Een jaar lezen uit Lukas

Het evangelie volgens Lukas vormt samen met het boek Handelingen een tweeluik. Het evangelie is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het boek handelingen verhaalt over de jonge messiaanse beweging na de dood van Jezus. Beide verhalen/ boeken spelen zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting. Het is geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo’n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest.

Het evangelie van Lukas heeft een aantal eigen kenmerken. Op de eerste plaats natuurlijk de bekende kindheidsverhalen. Ook is er veel aandacht voor zogenoemde genezingsverhalen, de vele parabels. Maar belangrijker dan de specifieke verhalen is wellicht de ondertoon, het fundament van de tekst. Lukas probeert geen historisch betrouwbaar verslag te schrijven, op basis van feiten of biografische gegevens over Jezus. De bouwstenen van het Lukasevangelie zijn de boeken van Mozes en de Profeten. Het evangelie van Lukas is als het ware een ‘ode aan de Tenach’ – de Hebreeuwse bijbel. Lukas zet Jezus in het verhaal zo neer dat Mozes en de Profeten tot leven komen.  

In de vieringen van dit seizoen (2023-2024) lezen we in alle vieringen uit het evangelie van Lukas. Uiteraard kunnen we niet het hele boek lezen, maar we lezen de belangrijkste stukken uit elk van de 24 hoofdstukken. Dat past precies in de 24 vieringen die wij dit jaar op de eerste en derde zondag (en de feestdagen) gepland hebben. De vieringen op de vijfde zondag (de verstilde zondagen) hebben een eigen thematiek. Naast de vieringen is de Leergang Bijbel dit leerjaar ook geheel gewijd aan het tweeluik Evangelie/Handelingen.

Klik onder ‘Vieringen en toespraken‘ voor meer informatie over de komende vieringen.