Vieringen archief

serie 'Ontmoetingen met een engel'
thema: De engel van de troost
Viering van Allerzielen

Geen toespraak

 

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter