Doortocht

Doortocht

Serie: Gij, Bron van Leven

Thema: Water

Na aarde en licht, staat in de derde serie vieringen van dit seizoen ‘water’ centraal. Zonder water geen leven. Als er geen water is dan is er droogte, woestijn, dan kan niets op deze aarde leven. Tegelijk kan de kracht van water ook vernietigend zijn. Een overvloed aan water laat Pakistan overstromen, een tsunami houdt vernietigend huis en zaait dood en verderf. In de bijbel komen we twee soorten waterbeelden tegen: levend water en water als symbool voor de dood en de ondergang. Daarnaast is het beeld van de overtocht, oversteek een belangrijk bijbels beeld. 

Drie ‘water’ verhalen in de maanden januari en februari, voordat we de woestijn intrekken. De verschillende betekenissen van water herkennen we ook in ons eigen leven: hoe het onze dorst kan lessen, hoe het leven ons kan overspoelen en we het gevoel hebben te verdrinken. Hoe we ons best moeten doen onze eigen demonen en duisternis de baas te kunnen. En ook hoe we soms door het water heen moeten trekken om in het reine te komen met onszelf of om land van leven te vinden of te hervinden.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
29 januari 2023
Aanvang: 10.30 uur

We luisteren naar het verhaal van Mozes die met het volk door de zee trekt naar veilig en goed land (Exodus 14). 

Toespraak: Marian Geurtsen
m.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Pianist: Henri Heuvelmans

We zingen o.a.: Lied van het bittere water (Oosterhuis/Oomen); Levensrivier (Deliver/Löwenthal); Onnoembaar God (Ploum/Heuvelmans) en Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen)