Een licht aanschouwen

Een licht aanschouwen

Serie: Advent en kerst

Thema: Licht

Licht is het centrale thema in de vieringen van advent en kerst. De terugkeer van het licht zoals gevierd wordt tijdens de zonnewende na 21 december wordt religieus geladen met het geboortefeest van Jezus. De weg naar die geboorte in een proces dat zich zowel extern als intern afspeelt. Naarmate de letterlijke duisternis toeneemt groeit ons verlangen naar het lengen van de dagen. Ook de figuurlijke duisternis van een wereld in onrust en oorlog, gevangen in zinloosheid doet ons verlangen naar het licht van vrede en harmonie. Maar ook wijzelf ervaren vaak dat duisternis ons in de greep heeft. Destructieve gedachten, negatieve kanten van onszelf, ons leven dat te vaak speelbal is van de externe factoren, het doet ons verlangen naar (ver)licht(ing) en naar een leven dat licht uitstraalt.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
4 december 2022
Aanvang: 10.30 uur

Advent is de ruimte maken voor lichtsignalen. Op deze tweede zondag van de advent horen we het visioen van Jesaja dat er een licht op zal gaan over mensen die gericht zijn op de komst van een nieuwe wereld. Hiervoor horen we de metafoor van het ‘nieuwe Jeruzalem’. Gerichtheid hierop brengt voorspoed, geluk en welzijn. Maar het vraagt ook wat: gerichtheid op het goede en op wat licht geeft. Dat je je niet langer laat bepalen door duisternis en duistere krachten om je heen en duistere gedachten in jezelf.

We lezen: Jesaja 60
Toespraak en voorganger: Franck Ploum
m.m.v. Ekklesiakoor Breda o.l.v. Myriame van Genuchten
piano: Henri Heuvelmans

We zingen o.a.: Jij, aanhoudend licht (Ploum/Löwenthal), Moge ons voor waar verschijnen (Oosterhuis/Oomen), Psalm 25 (Ploum/Heuvelmans), Groter dan ons hart (Oosterhuis/Huijbers).