Heilige grond

Heilige grond

Serie: Gij, Bron van Leven
Thema: Aarde

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
20 november 2022
Aanvang: 10.30 uur

Exodus 3
Toespraak en voorganger: Franck Ploum
m.m.v. Ekklesiakoor Breda o.l.v. Myriame van Genuchten
piano: Henri Heuvelmans

We zingen o.a.: Psalm 65 – Stilte nu  (Oosterhuis/Oomen);  Onbeeldbaar Jij (Ploum/Löwenthal); Lied om zegen (Ploum/Heuvelmans); Woord dat ruimte schept (Oosterhuis/Oomen).