Het Zonnelied

Het Zonnelied

Serie: Gij, Bron van Leven
Thema: Aarde

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
2 oktober 2022
Aanvang: 10.30 uur

Psalm 148
voorganger en toespraak: Franck Ploum
m.m.v. Ekklesiakoor Breda o.l.v. Myriame van Genuchten
piano: Elena Yefanova

We zingen o.a.: Kracht die alles draagt (Ploum/VanBaest); Dat ik aarde zou bewonen (Oosterhuis/Oomen); Het Zonnelied van Franciscus; Maaltijd van liefde en solidariteit (Ploum/Heuvelemans).