Oervloed

Oervloed

Serie: Gij, bron van leven

Thema: Water

Na aarde en licht, staat in de derde serie vieringen van dit seizoen ‘water’ centraal. Zonder water geen leven. Als er geen water is dan is er droogte, woestijn, dan kan niets op deze aarde leven. Tegelijk kan de kracht van water ook vernietigend zijn. Een overvloed aan water laat Pakistan overstromen, een tsunami houdt vernietigend huis en zaait dood en verderf. In de bijbel komen we twee soorten waterbeelden tegen: levend water en water als symbool voor de dood en de ondergang. Daarnaast is het beeld van de overtocht, oversteek een belangrijk bijbels beeld. 

Drie ‘water’ verhalen in de maanden januari en februari, voordat we de woestijn intrekken. De verschillende betekenissen van water herkennen we ook in ons eigen leven: hoe het onze dorst kan lessen, hoe het leven ons kan overspoelen en we het gevoel hebben te verdrinken. Hoe we ons best moeten doen onze eigen demonen en duisternis de baas te kunnen. En ook hoe we soms door het water heen moeten trekken om in het reine te komen met onszelf of om land van leven te vinden of te hervinden.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
15 januari 2023
Aanvang: 10.30 uur
Na afloop van de viering is er onze jaarlijkse gezamenlijke nieuwsjaarslunch, waarbij iedere bezoeker van harte welkom is.

Het is traditie dat we deze lunch met elkaar samenstellen. Wilt u iets meebrengen of maken? Graag! Fijn als we beeld krijgen van uw bijdrage, dus graag vooraf een bericht aan Joke de Kock, via info@ekklesiabreda.nl. U kunt voorafgaand aan de viering van 10.30 uur, uw bijdrage in de consistorieruimte afgeven.

We lezen: Genesis 7
Toespraak: Franck Ploum
m.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Pianist: Elena Yefanova

We lezen uit Genesis, het verhaal van Noach en zijn ark. Het is een aansprekend beeld: een watervloed waarin alles ten ondergaat, behalve die ene mens en zijn gezin en uiteraard van alle dieren twee. In alle mythologische vertellingen uit het Nabije Oosten komt het verhaal van deze oervloed voor. Dus ook in het Bijbels verhaal. Die dreigende en vernietigende oervloed, of op z’n minst de angst er voor, is kennelijk zo’n fundamenteel gegeven dat dit type verhaal overal terug te vinden is. Oervloed is de metafoor voor fundamentele bedreiging. Een bedreigingen zijn er te over in onze dagen. Oorlog is geboden vlak bij huis, de prijzen stijgen tot recordhoogte en het water staat velen letterlijk aan de lippen door de klimaatcrisis. Intussen groeit ook het aantal plaatsen waar een oervloed van geweld rondgaat, niet zelden religieus gemotiveerd, of met godsdienst als dekmantel. Is er nog redding mogelijk? Volgens het bijbels verhaal is er altijd reden tot hoop en is er altijd een weg die toekomst geeft.

We zingen o.a. Kyrie en Lofzang uit Bron van leven (Ploum/Heuvelmans); Dat wij volstromen (Oosterhuis/Oomen); Gezegend zijt Gij (Oosterhuis/Löwenthal) en Psalm 24 vrij (Oosterhuis/Oomen).