Over het water

Over het water

Serie: Gij, Bron van Leven

Thema: Water

Na aarde en licht, staat in de derde serie vieringen van dit seizoen ‘water’ centraal. Zonder water geen leven. Als er geen water is dan is er droogte, woestijn, dan kan niets op deze aarde leven. Tegelijk kan de kracht van water ook vernietigend zijn. Een overvloed aan water laat Pakistan overstromen, een tsunami houdt vernietigend huis en zaait dood en verderf. In de bijbel komen we twee soorten waterbeelden tegen: levend water en water als symbool voor de dood en de ondergang. Daarnaast is het beeld van de overtocht, oversteek een belangrijk bijbels beeld. 

Drie ‘water’ verhalen in de maanden januari en februari, voordat we de woestijn intrekken. De verschillende betekenissen van water herkennen we ook in ons eigen leven: hoe het onze dorst kan lessen, hoe het leven ons kan overspoelen en we het gevoel hebben te verdrinken. Hoe we ons best moeten doen onze eigen demonen en duisternis de baas te kunnen. En ook hoe we soms door het water heen moeten trekken om in het reine te komen met onszelf of om land van leven te vinden of te hervinden.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
5 februari 2023
Aanvang: 10.30 uur

Lezing: Lukas 8
Toespraak: Franck Ploum
M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Pianist: Daan Boertien

We lezen uit het evangelie volgens Lukas het verhaal van Jezus die over het water loopt naar een boot waarin doodsbange leerlingen in de storm ten onder dreigen te gaan. Wat kan het leven ons bedreigen, wat kan de (levens)angst ons in de greep houden en bij de keel grijpen. Voor veel mensen is leven op heel veel momenten overleven en ervaren ze hun leven als een bootreis op wilde golven. Opgesloten in zichzelf, in de duisternis van depressies of in uitzichtloze situaties dreigen ze te verdrinken. Hoe worden we de golvende en beukende levenszee de baas? Niet door de angst weg te stoppen of te ontkennen, wel door onder ogen te zien wat we als bedreigend ervaren. Te ontdekken waar de bedreiging reëel is en waar onze levensangst gebaseerd is op verkeerde verwachtingen, opgedrongen beelden of een levensideaal dat niet realistisch is.

We zingen o.a.: Het water zal stenen breken (Michele Najlis / Löwenthal); Psalm 107 vrij- Wij woonden donker (Oosterhuis/Oomen)