Woeste wereld

Woeste wereld

Serie: Gij, Bron van Leven

Thema: Woestijn

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
19 maart 2023
Aanvang: 10.30 uur

De wereld waarin wij leven lijkt meer op de chaos en leegte van voor de schepping dan op het beloofde land van melk en honing. Wordt in het scheppingsverhaal verteld hoe uit chaos leefbaar land werd, Jeremia schets de wereld als een desolaat landschap. De mens maakt van de geschapen wereld opnieuw een woestijn. Chaos en leegte is wat wij scheppen. Is er een uitweg uit een zich steeds weer herhalend kwaad en een kringloop van zinloosheid?

We lezen: Jeremia 9
Toespraak Franck Ploum
Piano: Elena Yefanova

We zingen o.a. Bron van liefde (Ploum/Löwenthal), Kyrie – Hij onze God (Oosterhuis/Heuvelmans), Deze wereld (Oosterhuis/Huijbers) en Onze Vader – Van U is de toekomst (Oosterhuis/Löwenthal)