Ekklesia Breda

Activiteiten

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom heeft de Ekklesia Breda de stichting Zinsverband in het leven geroepen. Zinsverband poogt antwoorden te formuleren op zingevingsvragen, levensvragen, actuele gebeurtenissen en vraagstukken, vanuit de bijbelse traditie. Het Grote Verhaal van de bijbel wordt daarbij niet gelezen en benaderd vanuit institutionele of dogmatische kijk, maar vanuit haar ontstaanscontext met alle religieuze, politieke, economische, maatschappelijke en ethische componenten. Van daaruit kan het verhaal opnieuw klinken en betekenis krijgen.

Het is de taak van een bijbels leerhuis om de vraag te stellen wie en wat er hier en nu functioneert als god. Is dat de vrije markt? Is dat de nieuwste telefoon? Blank over kleur? Is dat rijk over arm? Is dat de man over de vrouw? Daarna is het haar taak om de goden te identificeren, ze zichtbaar te maken en te ontmantelen. – Ton Veerkamp, theoloog (1933-2022)

Agenda