Ekklesia Breda

Steun Ekklesia Breda

De Ekklesia Breda is een zelfstandige stichting en kan alleen bestaan dankzij giften en bijdragen van mensen die haar ondersteunen. Sinds de oprichting is het de Ekklesia Breda gelukt om ieder jaar opnieuw voldoende middelen te genereren om de kosten van de vieringen en activiteiten daarom heen mogelijk te maken. Met elkaar houden we Ekklesia Breda financieel gezond. Elk bedrag, klein en groot, is welkom.

U kunt uiteraard uw bijdrage in het collectemandje doen tijdens een van de vieringen. Binnenkort wordt het mogelijk om uw bijdrage ook online op eenvoudige wijze te doen. Uw (grotere) gift kunt u uiteraard ook storten op onze bankrekening:

Stichting Ekklesia Breda
NL75 TRIO 0390391387 (Triodosbank)

Uw gift aftrekbaar van de Belasting?

Ekklesia Breda is sinds 2011 een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar is van de Belasting.

U kunt standaard uw giften aan Ekklesia Breda aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen zijn en minimaal 60 euro bedragen. Wat u meer hebt betaald dan het drempelbedrag, is aftrekbaar. De drempel van 1% geldt voor uw giften aan alle goede doelen bij elkaar, dus niet per goed doel apart.

Maak gerust een afspraak met onze penningmeester Joke de Kock om de mogelijkheden van een grotere gift of schenking te bespreken.

Periodieke schenkingsovereenkomst

Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u ook uw giften aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze onder de 1% van uw verzamelinkomen zijn. Deze zijn niet gebonden aan een minimum of maximum, maar zijn volledig aftrekbaar indien aan de formele vereisten is voldaan:

  • schriftelijke overeenkomst voor minimaal vijf jaar aan te gaan
  • vaste en gelijkmatige uitkeringen (maandelijks of jaarlijks)
  • eindigend uiterlijk bij overlijden

U kunt een formulier invullen, waarmee u een periodieke gift kunt vastleggen voor minimaal vijf jaar. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Het maakt dan niet uit hoe groot of klein het bedrag is. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst. Er is dus geen notaris nodig. U kunt het formulier hier vinden. Na invullen dient u deze ondertekend per post of ingescand per e-mail aan ons op te sturen. U krijgt dan een ondertekend exemplaar van ons retour.

Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van het Ekklesia Breda nodig. Ons RSIN nummer is 821730708. Indien u de ANBI-status wilt controleren op de website van de belastingdienst, vult u de formele vestigingsplaats van de stichting in; Dordrecht.