Ekklesia Breda

Ekklesia Breda

Wij zijn een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. We doen dat met elkaar in een vierende, zingende en lerende gemeenschap.

IN DE EKKLESIA WORDT HET BIJBELSE VERHAAL GELEZEN ALS EEN BEVRIJDINGSVERHAAL. VRIJ VAN DOGMATIEK OF KERK-INSTITUTIONELE KWESTIES. DAT UITGANGSPUNT WORDT VERTAALD IN VIERINGEN, ACTIVITEITEN, GEMEENSCHAPSOPBOUW EN PASTORAAT.

Wie wij zijn

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen.
Lees meer "Wie wij zijn"

Wat we doen

Iedereen is welkom in de ekklesia, ongeacht religieuze achtergrond, de traditie waarin je bent geworteld, geaardheid, culturele achtergrond of burgerlijke status. Er klinken voor ieder mens bevrijdende woorden en voor iedereen is er een gedekte tafel tijdens de vieringen.
Lees meer "Wat we doen"

Activiteiten

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom organiseren we activiteiten, bijeenkomsten, leerhuizen, cursussen en lieddagen.
Lees meer "Activiteiten"

Vieringen

Een overzicht van de vieringen in de komende periode.

Oecumenische viering

25 september om 10.00u
Oecumenische vredesviering ism Apostolisch Genootschap.
Locatie: Heusdenhoutsestraat 15.
Meer informatie "Oecumenische viering"

Het Zonnelied

2 oktober 2022
Aanvang: 10.30 uur
Serie Gij, Bron van Leven - Aarde
Toespraak: Franck Ploum
Meer informatie "Het Zonnelied"

Schepping

16 oktober 2022
Aanvang 10.30 uur
Serie: Gij, Bron van Leven - Aarde.
Meer informatie "Schepping"

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van Ekklesia Breda & Stichting Zinsverband

Meer over Ekklesia Breda