Ekklesia Breda

Ekklesia Breda

Wij zijn een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. We doen dat met elkaar in een vierende, zingende en lerende gemeenschap.

IN DE EKKLESIA WORDT HET BIJBELSE VERHAAL GELEZEN ALS EEN BEVRIJDINGSVERHAAL. VRIJ VAN DOGMATIEK OF KERK-INSTITUTIONELE KWESTIES. DAT UITGANGSPUNT WORDT VERTAALD IN VIERINGEN, ACTIVITEITEN, GEMEENSCHAPSOPBOUW EN PASTORAAT.

Wie wij zijn

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen.
Lees meer "Wie wij zijn"

Wat we doen

Iedereen is welkom in de ekklesia, ongeacht religieuze achtergrond, de traditie waarin je bent geworteld, geaardheid, culturele achtergrond of burgerlijke status. Er klinken voor ieder mens bevrijdende woorden en voor iedereen is er een gedekte tafel tijdens de vieringen.
Lees meer "Wat we doen"

Activiteiten

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom organiseren we activiteiten, bijeenkomsten, leerhuizen, cursussen en lieddagen.
Lees meer "Activiteiten"

Lutherse kerk

Hier vindt u al het nieuws rondom de ontwikkelingen in de Lutherse kerk. Waar mensen op adem kunnen komen, zich kunnen laven aan kunst en cultuur en waar mensen hun levenskeuzes kunnen spiegelen met het Grote Bevrijdingsverhaal van de bijbel.
Lees meer "Lutherse kerk"

Vieringen

Een overzicht van de vieringen in de komende periode.

Aankondiging van Johannes

Zondag 19 november 2023
Aanvang 10.30 uur.
Serie: Een jaar lezen uit Lukas.
Meer informatie "Aankondiging van Johannes"

Aankondiging van Jezus

Zondag 3 december 2023
Aanvang 10.30 uur.
Eerste zondag van de Advent
Meer informatie "Aankondiging van Jezus"

Geboorte van Johannes

Zondag 17 december 2023
Aanvang 10.30 uur.
Derde zondag van de Advent
Meer informatie "Geboorte van Johannes"

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van Ekklesia Breda & Stichting Zinsverband

Gesprek op zondag

Franck Ploum interviewt 4 keer een deskundige over actuele vraagstukken uit de samenleving, de politiek of de wereld.
Meer informatie "Gesprek op zondag"

Leerhuis Mystiek en Verzet – Zielsvriend

Vier bijeenkomsten rond de Keltische mystiek van John O'Donohue vanaf eind november 2023. Inleider: Petra Galama
Meer informatie "Leerhuis Mystiek en Verzet – Zielsvriend"

The Letter – Aswoensdagfilm

14 februari 2024. Aanvang 19.30 uur. Docu-film rond de encycliek Laudato Si’ over de klimaatcrisis. Met voorbeschouwing en nagesprek met Marjet Verbeek.
Meer informatie "The Letter – Aswoensdagfilm"

Leerhuis over het boek Job

Vijf bijeenkomsten in februari en maart met inleider Marc Loos over over Job en dé vraag: Is God, deze God nog (onze) God?
Meer informatie "Leerhuis over het boek Job"

Meer over Ekklesia Breda