God en de Messias

God en de Messias

Serie: Een jaar lezen uit Lukas

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 2 juni 2024
Aanvang: 10.30 uur

We lezen: Lukas 17, 20-37
Toespraak: Marian Geurtsen   

In de evangelieverhalen wordt het beeld van de messias op Jezus geprojecteerd. Dat messiasbeeld is nauw verbonden met God-Bevrijder. Maar hoe kunnen we die verhouding tussen God en Jezus enerzijds en het messiasbeeld en God anderzijds, nu eigenlijk duiden?

M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano: Henri Heuvelmans

We zingen o.a.: Mens als ik (Ploum/Heuvelmans); Geschreven staat (Oosterhuis/Oomen); Onnoembaar God (Ploum/Heuvelmans); Die naar menselijke gewoonte (Oosterhuis/Huijbers) en Lied om zegen (Ploum/Heuvelmans)