Ekklesia Breda

Ekklesiakoor

In de Ekklesia-vieringen speelt muziek een belangrijke rol; de liederen zijn als het ware gezongen liturgie. De vieringen van de Ekklesia worden ondersteund door het Ekklesiakoor. Tijdens de vieringen wordt door koor en gemeenschap met elkaar gezongen; het koor geeft aanzet om met elkaar te zingen.

De rol van muziek en liederen in de liturgie

Voorganger Franck Ploum: “Een liturgische viering is geen concert. Het koor heeft een hele dienende rol; namelijk zorgen dat de gemeenschap kan zingen. In die zin is het koor ook voorganger. De muziek in de liturgie in de Ekklesia is bedoeld om met elkaar te zingen, te participeren en zo deelgenoot te worden van de liturgie.”

“Als een gemeenschap met elkaar begint te zingen, dan gebeurt er iets. Iets dat moeilijk is om in woorden te vangen. Je zingt iets uit van hoop of verlangen. Je zingt je verdriet weg of uit. Muziek is verbindend, een universele uiting van gevoel, emotie, van blijdschap, van liefde, van verdriet. Muziek roept verbeeldingskracht op. Je kunt veel meer dingen zingen, dan je kunt zeggen. Als we spreken over het grote visioen van het rijk van vrede, dan kun je je daar veel vragen bij stellen. Omdat teksten bij het spreken te zoetsappig zijn of omdat je denkt ‘wat zeg ik nu eigenlijk?’. Maar als je ze zingt, krijgen ze een soort visionaire kracht.”

Ekklesiakoor

Het koor staat onder professionele leiding van dirigent Myriame van Genuchten. Het repertoire omvat naast liederen van Huub Oosterhuis, ook veel eigen repertoire; teksten van Franck Ploum, op muziek gezet door onder andere Arjan van Baest, Felicity Goodwin, Henri Heuvelmans en Tom Löwenthal. Daarnaast zetten we ook graag af en toe onze tanden in een heel andere genre, zoals Ubi Caritas van Ola Gjeillo of Auferstehn van Heinrich Poos.

Een voorproefje van deze liederen vindt u op ons YouTube-kanaal. Ekklesia Breda werkt met een aantal professionele pianisten: Daan Boertien, Elena Yefanova en Henri Heuvelmans.

Myriame van Genuchten (dirigent)

Het eigene van het Ekklesiakoor is de liedkeuze. Tekst en muziek versterken elkaar en zijn een aanvulling op de lezingen en de toespraak. Daarnaast is het bijzonder dat het koor zo’n belangrijke rol heeft in de vieringen. Het is nooit een optreden, maar een zo goed mogelijk en met passie zingen en de gemeenschap uitnodigen mee te zingen. Het koor wil de mensen meenemen. En daaruit volgt samen vieren en verbondenheid voelen.

Praktisch

Het koor repeteert (bijna) elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en een keer in de maand op zaterdagochtend (van half elf tot half 2). De repetities worden gehouden in de Lucaskerk, Tweeschaar 125 (tegenover het winkelcentrum Heksenwiel in de Haagse Beemden). In de pauze van de koorrepetitie drinken we daar koffie/thee en tijdens de zaterdagrepetities lunchen we daar gezamenlijk.

Het koor heeft een eigen bestuur dat de lopende zaken organiseert. Een keer per jaar houden we een ledenvergadering.

De contributie is € 10,- per maand die per jaar/kwartaal/maand kan worden overgemaakt. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van muziek, extra stemvorming door professionals en voor kooruitjes en dergelijke. Het honorarium van de dirigent wordt betaald door de Ekklesia Breda.

Meezingen?

Heb je ons al horen zingen in een viering en spreekt dat je aan? Het Ekklesiakoor is geen koor van professionele zangers. Wel streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Als koorlid ben je de 1e en 3e zondag van de maand beschikbaar bij de vieringen. Het is dan ook aan te bevelen dat je noten kunt lezen of de bereidheid hebt om dat te willen leren, vanwege het hoge studietempo.

Lijkt het je wat om mee te komen zingen? Neem dan contact op met ons via e-mail of spreek ons na een viering aan. Dan kunnen we afspreken om een keer mee te repeteren en kennis te maken. De dirigent kijkt na een paar repetities of je bij de juiste stemgroep staat en wat je stembereik is.

Elise (koorlid)

Je zingt met elkaar. En het is met name dat aspect, wat ik heel belangrijk vind. De muziek maakt ook dat je boven de teksten uitgetild wordt. Dat geeft me energie en inspiratie.

Lieddagen

Regelmatig organiseert Ekklesia Breda lieddagen rondom nieuw, eigen repertoire. Deze lieddagen staan open zowel voor individuen als voor (leden van) andere koren. De lieddagen worden aangekondigd via deze website en via de nieuwsbrief.

De kracht van zingen

In mei 2020 (corona-tijd) was er een speciale online viering over de kracht van zingen en het belang van samen zingen in de liturgie in de Ekklesia. Deze uitzending kunt u hieronder terugkijken.