Ekklesia Breda

Wie wij zijn

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. In de Ekklesia wordt het Bijbelse verhaal gelezen als een bevrijdingsverhaal, vrij van dogmatiek of kerk institutionele kwesties. Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringenactiviteiten, gemeenschapsopbouw en pastoraat.

Behalve liturgische momenten worden er, onder de naam stichting Zinsverband, andere activiteiten, bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. Beide stichtingen (Ekklesia Breda en Zinsverband) hebben een (onbezoldigd) bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit:

  • Wim Goijaarts, voorzitter
  • Joke de Kock, penningmeester
  • Hans Nuytinck, secretaris

Voor vragen over de stichting Ekklesia Breda, stichting Zinsverband, vragen aan het bestuur of andere vragen, kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Hieronder stellen we nog enkele mensen aan u voor die (veelal op vrijwillige basis) een rol spelen in het dagelijks reilen en zeilen van Ekklesia Breda.