Ekklesia Breda

Wat we doen

Overzicht komende vieringen

Gemeenschapsvorming

Ekklesia Breda organiseert rond de vieringen ook activiteiten die helpen om de gemeenschap rond de ekklesia te versterken. Zo is er altijd gelegenheid om na de viering koffie te drinken, is er een jaarafsluiting en een nieuwjaarsborrel.

Er wordt regelmatig eten ingezameld voor de Voedselbank Breda. En elke viering is er een boeken- en informatietafel. Gedurende het jaar zijn er kleine en grotere activiteiten, specifiek gericht op de groep Ekklesia bezoekers. Vier keer per jaar is er onder leiding van voorganger Franck Ploum een informatiebijeenkomst voor nieuwkomers.

Organisatie en inhoud vieringen

De vieringen van de Ekklesia worden gekenmerkt door Nederlandstalige liederen (veelal van Huub Oosterhuis), maar ook eigen repertoire op teksten van Franck Ploum, en een stevige toespraak (schriftuitleg en actualiteit) en een gedekte tafel. Vaste voorganger is theoloog Franck Ploum. Daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers die de toespraak verzorgen. De toespraken die worden gehouden in de vieringen vindt u hier. De vieringen worden ondersteund door het Ekklesiakoor, onder professionele leiding van dirigent Myriame van Genuchten. De Ekklesia beschikt over een aantal professionele pianisten: Daan Boertien, Elena Yefanova en Henri Heuvelmans.

De vieringen van Schrift en Tafel vinden tweewekelijks (de eerste en de derde zondag) plaats in de Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda en beginnen steeds om 10.30 uur. Er zijn extra vieringen op kerstavond, Goede Vrijdag en met Pasen.

Zinsverband

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom heeft de Ekklesia Breda de stichting Zinsverband in het leven geroepen. Onder de naam Zinsverband organiseren we activiteiten, leerhuizen en cursussen.

Agenda