Arm en rijk

Arm en rijk

Serie: Een jaar lezen uit Lukas

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 16 juni 2024
Aanvang: 10.30 uur

We lezen: 18,18-30
Toespraak: Franck Ploum

Een centraal thema bij Lukas is de tegenstelling tussen arm en rijk. Toch kun je niet stellen dat de bijbel per definitie tegen bezit is. De bijbelse klacht gaat over wat je bezit ten koste van een ander. Dat je niet akker aan akker rijgt en bezit laat cumuleren. Koninkrijk van God gaat over andere en nieuwe verhoudingen.

M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano: Elena Yefanova

We zingen o.a.: Psalm 1 vrij (Oosterhuis/Oomen); Richt ons naar uw woord (Ploum/Heuvelmans); Psalm 136 vrij (Oosterhuis/Oomen); Dat een nieuwe wereld komen zal (Oosterhuis/Oomen)