Pinksteren

Pinksteren

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 19 mei 2024
Aanvang: 10.30 uur

We lezen: Handelingen 2
Toespraak: Franck Ploum

Pinksteren; verbondenheid over talen en culturen heen. Wat lijkt dit beeld van een wereldwijde gemeenschap van mensen ver weg. Het streven naar iedereen hetzelfde en in het gareel van degenen die de touwtjes in handen hebben, maken van eenheid in diversiteit een onmogelijke opgave. Is er een weg terug? Is er nog ademtocht en geestkracht voldoende om in te ademen, op te ademen en in beweging te komen richting een hernieuwd samenleven met elkaar?

M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano:

Elena Yefanova

Fluit: Rogier de Pijper

We zingen o.a.: Geest van nieuw begin (Ploum/Goodwin); Adem, Geestkracht (Ploum/vBaest); Hierheen vrouwe ademtocht (Oosterhuis/Oomen); Kom, jij beloofde (Oosterhuis/Oomen); Kom met uw Geest (Ploum/vBaest)