Ekklesia Breda

Activiteiten

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom heeft de Ekklesia Breda de stichting Zinsverband in het leven geroepen. Zinsverband poogt antwoorden te formuleren op zingevingsvragen, levensvragen, actuele gebeurtenissen en vraagstukken, vanuit de bijbelse traditie. Het Grote Verhaal van de bijbel wordt daarbij niet gelezen en benaderd vanuit institutionele of dogmatische kijk, maar vanuit haar ontstaanscontext met alle religieuze, politieke, economische, maatschappelijke en ethische componenten. Van daaruit kan het verhaal opnieuw klinken en betekenis krijgen.

Het is de taak van een bijbels leerhuis om de vraag te stellen wie en wat er hier en nu functioneert als god. Is dat de vrije markt? Is dat de nieuwste telefoon? Blank over kleur? Is dat rijk over arm? Is dat de man over de vrouw? Daarna is het haar taak om de goden te identificeren, ze zichtbaar te maken en te ontmantelen. – Ton Veerkamp, theoloog (1933-2022)

Agenda

Samenzangavond met liederen van Huub Oosterhuis

Dinsdag 9 april 2024 van 20.00 tot 21.30 uur. Kerk open vanaf 19.15 uur.

Read More »

Gesprek op zondag

Franck Ploum interviewt 4 keer een deskundige over actuele vraagstukken uit de samenleving, de politiek of de wereld.

Read More »

Leerhuis over het boek Job

Vijf bijeenkomsten in februari en maart met inleider Marc Loos over over Job en dé vraag: Is God, deze God nog (onze) God?

Read More »

Pergolesi’s Stabat Mater

Palmzondagconcert op zondag 24 maart 2024. Aanvang: 15.00 uur

Read More »

Leerhuis Regel van Benedictus

Vijf avonden met een focus op levenswijsheid voor nu in april/mei 2024. Inleider: Jos van Genugten

Read More »

photo credit: AP Photo/Alma Mater Studiorum Universita di Bologna

Leergang bijbel 2023 – 2024

Het achtste studiejaar van de leergang bijbel gaat in september 2023 van start

Read More »