Licht voor de wereld

Licht voor de wereld

Serie: Advent en kerst

Thema: Licht

Licht is het centrale thema in de vieringen van advent en kerst. De terugkeer van het licht zoals gevierd wordt tijdens de zonnewende na 21 december wordt religieus geladen met het geboortefeest van Jezus. De weg naar die geboorte in een proces dat zich zowel extern als intern afspeelt. Naarmate de letterlijke duisternis toeneemt groeit ons verlangen naar het lengen van de dagen. Ook de figuurlijke duisternis van een wereld in onrust en oorlog, gevangen in zinloosheid doet ons verlangen naar het licht van vrede en harmonie. Maar ook wijzelf ervaren vaak dat duisternis ons in de greep heeft. Destructieve gedachten, negatieve kanten van onszelf, ons leven dat te vaak speelbal is van de externe factoren, het doet ons verlangen naar (ver)licht(ing) en naar een leven dat licht uitstraalt.

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
24 december 2022
Aanvang: 20.00 uur
Vanaf 19.45 uur is er muziek en zang

Elk jaar groeit ons verlangen naar licht wanneer we de kerstdagen tegemoet treden en elk jaar lijkt het beginpunt van ons verlangen duisterder dan het jaar daarvoor. Hoe blijven we staande in een wereld die het licht van leven en welzijn voor allen niet wil omarmen en zich steeds weer laat meeslepen in gewin, macht en kracht?

Deze avond klinkt een woord, als licht in ons midden, als kind ons geboren, als een roepstem die ons verlangen vervuld. Deze nacht laten wij ons raken en voeden door alles wat leven geeft en tot vrede strekt. Opdat we geladen met licht het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Toespraak wordt verzorgt door Franck Ploum.

We lezen: Lukas 1 en 2, Johannes 1

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Leny Vis zingen we o.a. Niet uit man en macht (Ploum/vanBaest); Dat een nieuwe wereld komen zal (Oosterhuis/Oomen); delen uit Nacht van dromen en verlangen (Nieuw Liedfonds) en natuurlijk klinken en zingen we bekende kerstliederen uit onze traditie.